FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Ngăn thứ nhất có 68 quyển sách, kém số sách ở ngăn thứ hai 15 quyển. Số sách ở ngăn thứ hai bằng $\frac{1}{8}$ số sách ở ngăn thứ ba. Hỏi ngăn thứ ba có bao nhiêu quyển sách ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Ngăn thứ hai có số quyển sách là:

68 + 15 = 83 ( quyển)

Ngăn thứ ba có số quyển sách là:

83 x 8 = 664 ( quyển)

Đáp số: 664 quyển.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy