VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có 48 quyển vở, chia đều cho 3 bạn. Hỏi mỗi bạn được chia mấy quyển vở ?

Trả lời: Mỗi bạn được chia ……..quyển vở.

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy