Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Có 48 quyển vở, chia đều cho 3 bạn. Hỏi mỗi bạn được chia mấy quyển vở ?


Trả lời: Mỗi bạn được chia ……..quyển vở.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Mỗi bạn được chia số quyển vở là:


48 : 3 = 16 ( quyển)


Đáp số: 16 quyển vở.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy