FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có 48 quyển vở, chia đều cho 3 bạn. Hỏi mỗi bạn được chia mấy quyển vở ?

Trả lời: Mỗi bạn được chia ……..quyển vở.

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Mỗi bạn được chia số quyển vở là:

48 : 3 = 16 ( quyển)

Đáp số: 16 quyển vở.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy