VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Mai có 7 chiếc bút chì màu, Lan có 84 chiếc bút chì màu. Hỏi số bút chì màu của Mai bằng bao nhiêu phần số bút chì màu của Lan?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy