FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Nếu số lớn gấp 6 lần số bé thì tổng hai số gấp mấy lần số bé ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Gọi số lớn là a, số bé là b

Theo bài ra ta có: a = 6 x b

Suy ra: a + b = 6 x b + b = 7 x b

Vậy: Tổng hai số gấp 7 lần số bé

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy