VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một cửa hàng lương thực có một số gạo. Nếu cửa hàng đó bán đi 50kg thì số gạo còn lại đủ chia vào 15 túi, mỗi túi 5kg. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy