FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một cửa hàng lương thực có một số gạo. Nếu cửa hàng đó bán đi 50kg thì số gạo còn lại đủ chia vào 15 túi, mỗi túi 5kg. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số gạo còn lại là:

15 x 5 = 75 (kg)

Số gạo ban đầu cửa hàng có là:

75 + 50= 125 (kg)

Đáp án: 125kg gạo

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy