FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Lúc đầu số táo ở thùng thứ nhất nhiều hơn số táo ở thùng thứ hai 20kg. Nếu chuyển 25kg ở thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số táo ở thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu ki-lô-gam?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất là:

25 x 2 - 20 = 30 (kg)

Đáp số: 30kg

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy