VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lúc đầu số táo ở thùng thứ nhất nhiều hơn số táo ở thùng thứ hai 20kg. Nếu chuyển 25kg ở thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số táo ở thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu ki-lô-gam?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy