VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tổng của hai số là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà chữ số hàng trăm là 5. Số thứ nhất là số lẻ bé nhất có 3 chữ số khác nhau. Tìm số thứ hai ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy