FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tổng của hai số là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà chữ số hàng trăm là 5. Số thứ nhất là số lẻ bé nhất có 3 chữ số khác nhau. Tìm số thứ hai ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà chữ số hàng trăm là 5 là: 598

Số lẻ bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: 103

Số thứ hai là:

598 – 103 = 495

Đáp số: 495

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy