VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Thùng thứ nhất có 76 lít dầu , bằng một nửa số dầu thùng thứ hai. Hỏi cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy