Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Bao thứ nhất có 15kg gạo. Số gạo ở bao thứ hai nhiều hơn 6 lần số gạo ở bao thứ nhất 7kg. Số gạo ở bao thứ hai là bao nhiêu ki-lô-gam ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số gạo ở bao thứ hai là:


15 x 6 + 7 = 97 (kg)


Đáp số: 97kg

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy