VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bao thứ nhất có 15kg gạo. Số gạo ở bao thứ hai nhiều hơn 6 lần số gạo ở bao thứ nhất 7kg. Số gạo ở bao thứ hai là bao nhiêu ki-lô-gam ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy