Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tổng hai số lớn hơn số thứ nhất 78 đơn vị và lớn hơn số thứ hai 134 đơn vị. Hiệu hai số đó là bao nhiêu ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Tổng hai số lớn hơn số thứ nhất 78 và lớn hơn số thứ hai 134 đơn vị. Suy ra: 


Số thứ hai là: 78


Số thứ nhất là: 134


Hiệu hai số đó là:


134 - 78 = 56


Đáp số: 56

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy