FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tổng hai số lớn hơn số thứ nhất 78 đơn vị và lớn hơn số thứ hai 134 đơn vị. Hiệu hai số đó là bao nhiêu ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Tổng hai số lớn hơn số thứ nhất 78 và lớn hơn số thứ hai 134 đơn vị. Suy ra: 

Số thứ hai là: 78

Số thứ nhất là: 134

Hiệu hai số đó là:

134 - 78 = 56

Đáp số: 56

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy