FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Số gạo trong bao thứ hai ít hơn số gạo trong cả hai bao là 45kg. Số gạo trong bao thứ hai nhiều hơn số gạo trong bao thứ nhất 8kg. Hỏi cả hai bao có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số gạo trong bao thứ hai ít hơn số gạo trong cả hai bao là 45kg. Suy ra: Bao gạo thứ nhất cân nặng là: 45kg

Số gạo trong bao thứ hai là:

45 + 8 = 53 (kg)

Tổng số gạo trong hai bao là:

45 + 53 = 98 (kg)     

Đáp số: 98kg.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy