VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Số gạo trong bao thứ hai ít hơn số gạo trong cả hai bao là 45kg. Số gạo trong bao thứ hai nhiều hơn số gạo trong bao thứ nhất 8kg. Hỏi cả hai bao có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy