VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đội tuyển thi đấu cờ vua và đá cầu của một trường Tiểu học có 20 bạn, trong đó có 12 bạn thi đá cầu, 13 bạn thi đấu cờ vua. Hỏi có bao nhiêu bạn thi đấu cả 2 môn ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy