Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Đội tuyển thi đấu cờ vua và đá cầu của một trường Tiểu học có 20 bạn, trong đó có 12 bạn thi đá cầu, 13 bạn thi đấu cờ vua. Hỏi có bao nhiêu bạn thi đấu cả 2 môn ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số bạn chỉ thi đấu 1 môn cờ vua là:


 20 - 12 = 8 (bạn)


Số bạn thi đấu cả 2 môn là:


13 - 8 = 5 (bạn)


Đáp số: 5 bạn.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy