VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bạn An đặt 1 quả dưa lên 1 đĩa cân, đĩa cân còn lại An đặt 1 quả cân 500g, 2 quả cân 200g và 1 quả cân 100 thì cân thăng bằng. Cân nặng của quả dưa là bao nhiêu ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy