VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bao gạo thứ nhất nặng gấp đôi bao gạo thứ hai và gấp 3 lần bao gạo thứ ba. Bao gạo thứ hai nặng 12kg. Hỏi bao gạo thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy