Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Bạn Bình đặt lên một bên đĩa cân 1 túi kẹo và 2 quả cân loại 50g; một bên đĩa cân gồm 2 quả cân loại 200g và 1 quả cân loại 500g thì cân thăng bằng. Hỏi cân nặng của túi kẹo ?


Trả lời: Cân nặng của túi kẹo là:……..g

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Cân nặng của túi kẹo là:


( 200 x 2 + 500 ) – ( 50 x 2) = 800 ( g)


Đáp số: 800g.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy