VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bạn Bình đặt lên một bên đĩa cân 1 túi kẹo và 2 quả cân loại 50g; một bên đĩa cân gồm 2 quả cân loại 200g và 1 quả cân loại 500g thì cân thăng bằng. Hỏi cân nặng của túi kẹo ?

Trả lời: Cân nặng của túi kẹo là:……..g

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy