VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một bài kiểm tra trắc nghiệm có 15 câu hỏi. Nếu khoanh đúng 1 câu thì được cộng 5 điểm, khoanh sai hoặc không khoanh thì bị trừ 5 điểm. Điểm bài kiểm tra đó của bạn An là 25 điểm. Hỏi bạn An đã khoanh đúng bao nhiêu câu ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy