Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Một bài kiểm tra trắc nghiệm có 15 câu hỏi. Nếu khoanh đúng 1 câu thì được cộng 5 điểm, khoanh sai hoặc không khoanh thì bị trừ 5 điểm. Điểm bài kiểm tra đó của bạn An là 25 điểm. Hỏi bạn An đã khoanh đúng bao nhiêu câu ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Giả sử An trả lời đúng tất 15 câu thì số điểm của An là:


15 x 5 = 75 ( điểm)


Số điểm tăng lên là:


75 – 25 = 50 ( điểm)


Khi mỗi câu sai giả sử thành câu đúng là:


5 + 5 = 10 ( điểm)


Vậy số câu trả lời sai là:


50 : 10 = 5 ( câu )


Số câu trả lời đúng là:


15 – 5 = 10 ( câu)


Đáp số: 10 câu.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy