VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Số thứ nhất bằng $\frac{1}{6}$ của 24. Số thứ hai bằng $\frac{1}{5}$ của 40. Tích hai số là bao nhiêu ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Số thứ nhất là:

24 : 6 = 4

Số thứ hai là:

40 : 5 = 8

Tích hai số đó là:

4 x 8 = 32

Đáp số 32

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy