FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Số thứ nhất bằng $\frac{1}{6}$ của 24. Số thứ hai bằng $\frac{1}{5}$ của 40. Tích hai số là bao nhiêu ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số thứ nhất là:

24 : 6 = 4

Số thứ hai là:

40 : 5 = 8

Tích hai số đó là:

4 x 8 = 32

Đáp số 32

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy