FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một quyển sách dày 84 trang. Bạn Minh đọc được $\frac{1}{4}$  số trang sách và 15 trang. Hỏi có bao nhiêu trang chưa đọc ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số trang sách bạn Minh đã đọc là:

84 : 4 + 15 = 36 (trang)

Số trang sách bạn Minh chưa đọc là:

84 - 36 = 48 (trang)

Đáp số: 48 trang.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy