VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một quyển sách dày 84 trang. Bạn Minh đọc được $\frac{1}{4}$  số trang sách và 15 trang. Hỏi có bao nhiêu trang chưa đọc ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy