FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một người thợ dệt mỗi ngày dệt được 86m vải. Hỏi trong một tuần người đó dệt được bao nhiêu mét vải ? (Biết rằng được nghỉ một ngày cuối tuần và số vải dệt được trong mỗi ngày là như nhau).

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số ngày làm việc trong một tuần của người thợ dệt là:

7 - 1 = 6 (ngày)

Số mét vải người đó dệt được trong một tuần là:

86 x 6 = 516 (m)

Đáp số: 516m.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy