VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một người thợ dệt mỗi ngày dệt được 86m vải. Hỏi trong một tuần người đó dệt được bao nhiêu mét vải ? (Biết rằng được nghỉ một ngày cuối tuần và số vải dệt được trong mỗi ngày là như nhau).

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy