Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Một người thợ dệt mỗi ngày dệt được 86m vải. Hỏi trong một tuần người đó dệt được bao nhiêu mét vải ? (Biết rằng được nghỉ một ngày cuối tuần và số vải dệt được trong mỗi ngày là như nhau).

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số ngày làm việc trong một tuần của người thợ dệt là:


7 - 1 = 6 (ngày)


Số mét vải người đó dệt được trong một tuần là:


86 x 6 = 516 (m)


Đáp số: 516m.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy