Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Có 8 hộp bánh như nhau. Sau khi lấy ra 36 cái bánh từ các hộp đó thì số bánh còn lại bằng số bánh trong 5 hộp nguyên. Hỏi cả 8 hộp lúc đầu có bao nhiêu cái bánh ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số bánh đã lấy ra là:


8 - 5 = 3 (hộp)


Số bánh 1 hộp có là:


36 : 3 = 12 (cái)


Cả 8 hộp lúc đầu có số bánh là:


12 x 8 = 96 (cái)


Đáp số: 96 cái bánh.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy