VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có 8 hộp bánh như nhau. Sau khi lấy ra 36 cái bánh từ các hộp đó thì số bánh còn lại bằng số bánh trong 5 hộp nguyên. Hỏi cả 8 hộp lúc đầu có bao nhiêu cái bánh ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy