FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có 8 hộp bánh như nhau. Sau khi lấy ra 36 cái bánh từ các hộp đó thì số bánh còn lại bằng số bánh trong 5 hộp nguyên. Hỏi cả 8 hộp lúc đầu có bao nhiêu cái bánh ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số bánh đã lấy ra là:

8 - 5 = 3 (hộp)

Số bánh 1 hộp có là:

36 : 3 = 12 (cái)

Cả 8 hộp lúc đầu có số bánh là:

12 x 8 = 96 (cái)

Đáp số: 96 cái bánh.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy