VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có 3 gói kẹo như nhau. Sau khi người ta lấy đi 250g thì số kẹo còn lại bằng số kẹo trong 2 gói nguyên. Hỏi cả 3 gói kẹo nặng bao nhiêu gam?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy