VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Ba bạn An, Thu, Cúc cùng nhau đi mua vở. Tổng số vở của An và Thu mua là 27 quyển; tổng số vở của Thu và Cúc là 29 quyển; tổng số vở của An và Cúc là 32 quyển. Hỏi cả ba bạn mua tất cả bao nhiêu quyển vở ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy