Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Ba bạn An, Thu, Cúc cùng nhau đi mua vở. Tổng số vở của An và Thu mua là 27 quyển; tổng số vở của Thu và Cúc là 29 quyển; tổng số vở của An và Cúc là 32 quyển. Hỏi cả ba bạn mua tất cả bao nhiêu quyển vở ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Tổng số vở ba bạn mua là:


(27 + 29 + 32) : 2 = 44 (quyển)


Đáp số: 44 quyển.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy