FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Ba bạn An, Thu, Cúc cùng nhau đi mua vở. Tổng số vở của An và Thu mua là 27 quyển; tổng số vở của Thu và Cúc là 29 quyển; tổng số vở của An và Cúc là 32 quyển. Hỏi cả ba bạn mua tất cả bao nhiêu quyển vở ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Tổng số vở ba bạn mua là:

(27 + 29 + 32) : 2 = 44 (quyển)

Đáp số: 44 quyển.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy