FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Nếu thừa số thứ nhất tăng 6 đơn vị , giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích của chúng tăng 42 đơn vị. Tìm tích của hai số lúc đầu, biết thừa số thứ nhất hơn thừa số thứ hai 45 đơn vị ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Thừa số thứ hai là:

42 : 6 = 7

Thừa số thứ nhất là:

7 + 45 = 52

Tích của hai số lúc đầu là:

52 x 7 = 364

Đáp số: 364

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy