VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Nếu thừa số thứ nhất tăng 6 đơn vị , giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích của chúng tăng 42 đơn vị. Tìm tích của hai số lúc đầu, biết thừa số thứ nhất hơn thừa số thứ hai 45 đơn vị ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy