Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Nếu thừa số thứ nhất tăng 6 đơn vị , giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích của chúng tăng 42 đơn vị. Tìm tích của hai số lúc đầu, biết thừa số thứ nhất hơn thừa số thứ hai 45 đơn vị ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Thừa số thứ hai là:


42 : 6 = 7


Thừa số thứ nhất là:


7 + 45 = 52


Tích của hai số lúc đầu là:


52 x 7 = 364


Đáp số: 364

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy