VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Mẹ mua cho Minh 1 quyển truyện và 1 chiếc bút mực. Nếu giá tiền của quyển truyện giảm đi 5 nghìn đồng thì giá tiền của nó gấp 7 lần giá tiền của chiếc bút. Biết giá tiền của chiếc bút là 23 nghìn đồng. Tính giá tiền của quyển truyện ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy