Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hiện nay tuổi mẹ là 32 tuổi, gấp 4 lần tuổi con. Tuổi con bằng $\frac{1}{5}$ tuổi bố. Tuổi bố hiện nay là ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Tuổi con là:


32 : 4 = 8 (tuổi)


Tuổi bố là:


8 x 5 = 40 (tuổi)


Đáp số: 40 tuổi

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy