FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Khối 3 của một trường có 81 học sinh tham gia câu lạc bộ “ Em yêu toán học” của trường tổ chức. Nếu lớp 3A có thêm 3 học sinh tham gia thì số học sinh của lớp 3A tham gia câu lạc bộ “ Em yêu toán học” bằng $\frac{1}{4}$ tổng số học sinh của câu lạc bộ đó. Hỏi lớp 3A có mấy học sinh tham gia câu lạc bộ “ Em yêu toán học” ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số học sinh lớp 3A tham gia câu lạc bộ “Em yêu toán học” là:

(81 + 3) : 4 - 3 = 18 (học sinh)

Đáp số: 18 học sinh.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy