VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Khối 3 của một trường có 81 học sinh tham gia câu lạc bộ “ Em yêu toán học” của trường tổ chức. Nếu lớp 3A có thêm 3 học sinh tham gia thì số học sinh của lớp 3A tham gia câu lạc bộ “ Em yêu toán học” bằng $\frac{1}{4}$ tổng số học sinh của câu lạc bộ đó. Hỏi lớp 3A có mấy học sinh tham gia câu lạc bộ “ Em yêu toán học” ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy