FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Ngăn thứ nhất có 48 quyển sách. Số sách ở ngăn thứ hai bằng $\frac{1}{4}$ số sách ở ngăn thứ nhất. Hỏi ngăn thứ hai có ít hơn ngăn thứ nhất bao nhiêu quyển sách?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số sách ở ngăn thứ hai là:

48 : 4 = 12 (quyển)

Ngăn thứ hai có ít hơn ngăn thứ nhất số quyển sách là:

48 - 12 = 36 (quyển)

Đáp số: 36 quyển sách.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy