VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Ngăn thứ nhất có 48 quyển sách. Số sách ở ngăn thứ hai bằng $\frac{1}{4}$ số sách ở ngăn thứ nhất. Hỏi ngăn thứ hai có ít hơn ngăn thứ nhất bao nhiêu quyển sách?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Số sách ở ngăn thứ hai là:

48 : 4 = 12 (quyển)

Ngăn thứ hai có ít hơn ngăn thứ nhất số quyển sách là:

48 - 12 = 36 (quyển)

Đáp số: 36 quyển sách.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy