FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cả hai đội trồng cây trồng được 85 cây. Nếu đội Một trồng thêm được 3 cây nữa thì số cây 2 đội trồng được bằng nhau. Hỏi đội Một trồng được bao nhiêu cây?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Nếu đội Một trồng thêm được 3 cây nữa thì số cây 2 đội trồng được là:

85 + 3 = 88 (cây)

Số cây đội Một trồng được là:

88 : 2 - 3 = 41 (cây)

Đáp số: 41 cây.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy