FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Số ngôi sao Lan gấp được là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Nga gấp được nhiều hơn Lan 15 ngôi sao. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số ngôi sao Lan gấp được là: 98 (ngôi sao)

Số ngôi sao Nga gấp được là:

98 + 15 = 113 (ngôi sao)

Số ngôi sao cả hai bạn gấp được là:

98 + 113 = 211 (ngôi sao)

Đáp số: 211 ngôi sao

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy