VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lan gấp được 12 chiếc thuyền. Số thuyền của Mai gấp được gấp đôi số thuyền của Lan gấp được. Hỏi Mai gấp được bao nhiêu con thuyền ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy