Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Có hai tổ công nhân được nhận trồng cây. Tổ một trồng được 82 cây.  Số cây tổ hai trồng được bằng một nửa số cây tổ một trồng được. Hỏi tổ hai trồng được bao nhiêu cây ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số cây tổ hai trồng được là:


82 : 2 = 41 ( cây)


Đáp số: 41 cây.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy