VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có hai tổ công nhân được nhận trồng cây. Tổ một trồng được 82 cây.  Số cây tổ hai trồng được bằng một nửa số cây tổ một trồng được. Hỏi tổ hai trồng được bao nhiêu cây ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy