VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Nhà bác Hà nuôi 28 con gà, bằng $\frac{1}{4}$ số gà nhà bác Xuân nuôi. Hỏi nhà bác Xuân nuôi bao nhiêu con gà ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy