Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Khi thực hiện phép chia số tự nhiên được thương là 18 và số dư lớn nhất có thể là 6. Tìm số bị chia ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số dư lớn nhất có thể là 6 nên số chia là 7


Số bị chia trong phép chia trên là:


18 x 7 + 6 = 132


Đáp số: 132

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy