FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hiện nay con 4 tuổi. Ba năm nữa thì tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi bố hiện nay ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Tuổi con 3 năm nữa là:

4 + 3 = 7 (tuổi)

Tuổi bố 3 năm nữa là:

7 x 6 = 42 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là:

42 – 3 = 39 (tuổi)

Đáp số: 39 tuổi.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy