FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Viết được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau từ 5 chữ số 0; 1 ;2 ;3 ;4 ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số có ba chữ số: $\overline{abc}$

Ta có :

a có 4 cách chọn (a khác 0)

b có 4 cách chọn (b khác a)

c có 3 cách chọn (c khác a và b)

Vậy viết được tất cả: 4 x 4 x 3 = 48 số

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy