VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bao gạo thứ nhất nặng 15kg. Số gạo ở bao thứ hai nặng gấp 5 lần số gạo ở bao thứ nhất. Hỏi bao thứ hai có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy