Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Số quýt mẹ mua nhiều hơn 35 quả nhưng ít hơn 4 chục quả. Nếu mẹ xếp mỗi đĩa 7 quả thì thừa 3 quả. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu quả quýt ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Ta có số quýt mẹ mua trừ đi 3 thì chia hết cho 7.


Vậy ta chỉ số 5 là thỏa mãn điều kiện đề bài.


Mẹ đã mua số quả quýt là:


(7 x 5) + 3 = 38 ( quả)


Đáp số: 38 quả quýt.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy