VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Số quýt mẹ mua nhiều hơn 35 quả nhưng ít hơn 4 chục quả. Nếu mẹ xếp mỗi đĩa 7 quả thì thừa 3 quả. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu quả quýt ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy