VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một túi gạo và một túi đỗ cân nặng 3kg; 3 túi gạo và 1 túi đỗ cùng loại cân nặng 7kg. Hỏi một túi gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy