VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một chiếc đồng hồ quả lắc cứ đồng hồ chỉ 1 giờ thì điểm 1 tiếng chuông; đồng hồ chỉ 2 giờ thì điểm 2 tiếng chuông; đồng hồ chỉ 3 giờ thì điểm 3 tiếng chuông; ….Từ lúc 13 giờ đến 24 giờ thì đồng hồ đã điểm tổng cộng bao nhiêu tiếng chuông ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy