FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một chiếc đồng hồ quả lắc cứ đồng hồ chỉ 1 giờ thì điểm 1 tiếng chuông; đồng hồ chỉ 2 giờ thì điểm 2 tiếng chuông; đồng hồ chỉ 3 giờ thì điểm 3 tiếng chuông; ….Từ lúc 13 giờ đến 24 giờ thì đồng hồ đã điểm tổng cộng bao nhiêu tiếng chuông ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Từ 13 giờ đến 24 giờ chính là 1 giờ đến 12 giờ

Đồng hồ điểm số tiếng chuông là:

(12 + 1 ) x 12 : 2 = 78 ( tiếng chuông)

Đáp số: 78 tiếng chuông.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy