FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Số học sinh của lớp 3A nhiều hơn 35 bạn nhưng ít hơn 42 bạn. Nếu xếp số học sinh của lớp 3A thành 6 hàng đều nhau thì thừa 5 bạn. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Ta có số học sinh trừ đi 5 thì chia hết cho 6

Mà số học sinh đó nhiều hơn 35 nhưng ít hơn 42. ( chỉ có 36 chia hết cho 6)

Nên chỉ có 6 là thỏa mãn điều kiện đề bài.

Lớp 3A có số học sinh là:

(6 x 6) + 5 = 41 ( học sinh)

Đáp số: 41 học sinh.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy