VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Số học sinh của lớp 3A nhiều hơn 35 bạn nhưng ít hơn 42 bạn. Nếu xếp số học sinh của lớp 3A thành 6 hàng đều nhau thì thừa 5 bạn. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy