FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Bà mua 25 quả táo về chia đều vào các đĩa, mỗi đĩa xếp 6 quả. Hỏi cần phải có ít nhất bao nhiêu đĩa để xếp hết số táo bà mua ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Ta có : 25 : 6 = 4 ( dư 1)

Cần phải có ít nhất số đĩa là:

4 + 1 = 5 ( cái đĩa)

Đáp số: 5 cái đĩa.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy