VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cô giáo mua một số bút chì. Nếu có chia đều cho tất cả học sinh trong lớp mỗi bạn 2 cái thì cô còn thừa 38 cái. Nếu cô chia thêm cho mỗi bạn 1 cái nữa thì cô vẫn thừa 3 cái. Tính số học sinh của lớp đó ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy