FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cô giáo mua một số bút chì. Nếu có chia đều cho tất cả học sinh trong lớp mỗi bạn 2 cái thì cô còn thừa 38 cái. Nếu cô chia thêm cho mỗi bạn 1 cái nữa thì cô vẫn thừa 3 cái. Tính số học sinh của lớp đó ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số học sinh của lớp lớp là: ( Chỉ quan tâm đến lần chia thứ 2)

( 38 : 1 ) – 3 = 35 ( học sinh)

Đáp số: 35 học sinh.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy