VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Năm nay con 7 tuổi. Tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi tổng số tuổi của 2 mẹ con hiện nay là bao nhiêu ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Tuổi mẹ hiện nay là:

7 x 5 = 35 ( tuổi)

Tổng số tuổi của 2 mẹ con hiện nay là:

7 + 35 = 42 ( tuổi)

Đáp số: 42 tuổi.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy