VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hai tổ công nhân cùng may một số áo khoác. Tổ thứ nhất may được 95 cái, bằng một nửa số áo tổ thứ hai may được. Hỏi cả hai tổ may được bao nhiêu cái áo ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy