FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hai tổ công nhân cùng may một số áo khoác. Tổ thứ nhất may được 95 cái, bằng một nửa số áo tổ thứ hai may được. Hỏi cả hai tổ may được bao nhiêu cái áo ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Tổ thứ hai may được số cái áo là:

95 x 2 = 190 ( cái áo)

Số áo cả hai tổ may được là:

95 + 190 = 285 ( cái áo)

Đáp số: 285 cái áo.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy