FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một phép chia có số chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số, thương là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau, số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số bị chia của phép chia đó ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: 8

Số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau là: 13

Số bị chia của phép chia đó là:

( 8 x 13 ) + 7 = 111

Đáp số: 111

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy