FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một bao gạo có 63kg. Lần thứ nhất bán đi $\frac{1}{7}$ số gạo trong bao. Lần thứ 2 bán đi $\frac{1}{6}$ số gạo còn lại sau lần bán thứ nhất. Hỏi sau 2 lần bán bao gạo còn lại bao nhiêu ki-lô-gam ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số gạo bán lần thứ nhất là:

63 : 7 = 9 ( kg)

Số gạo bán lần thứ hai là:

(63 – 9 ) : 6 = 9 ( kg)

Sau 2 lần bán bao gạo còn lại số ki-lô-gam là:

63 – 9 – 9 = 45 ( kg)

Đáp số: 45kg.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy