VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một bao gạo có 63kg. Lần thứ nhất bán đi $\frac{1}{7}$ số gạo trong bao. Lần thứ 2 bán đi $\frac{1}{6}$ số gạo còn lại sau lần bán thứ nhất. Hỏi sau 2 lần bán bao gạo còn lại bao nhiêu ki-lô-gam ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy