VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

An lấy một số chia cho 6 thì được thương là 23 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Hỏi nếu An lấy số đó chia cho 7 thì được số dư là bao nhiêu ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy