FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

An lấy một số chia cho 6 thì được thương là 23 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Hỏi nếu An lấy số đó chia cho 7 thì được số dư là bao nhiêu ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Vì số chia là 6 nên số dư lớn nhất có thể có là 5.

Số đó là:

(6 x 23) + 5 = 143

Nếu An lấy số đó chia cho 7 thì được số dư là:

143 : 7 = 20 ( dư 3)

Đáp số: Số dư là 3

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy