FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tổng của hai số là 45. Nếu gấp số hạng thứ nhất lên 2 lần và giữ nguyên số hạng thứ hai thì tổng hai số là 62. Tìm số hạng thứ hai ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số hạng thứ nhất là:

62 – 45 = 17

Số hạng thứ hai là:

45 – 17 = 28

Đáp số: 28

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy