VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tổng của hai số là 45. Nếu gấp số hạng thứ nhất lên 2 lần và giữ nguyên số hạng thứ hai thì tổng hai số là 62. Tìm số hạng thứ hai ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy