VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một công việc làm bằng tay hết 48 giờ. Nếu làm bằng máy thì thời gian giảm đi 6 lần. Hỏi làm công việc đó bằng máy hết mấy giờ ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy