VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Số tự nhiên có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị gấp 2 lần chữ số hàng chục và tổng các chữ số bằng 12 là ..... ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy